Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 1. Object

De volgende gebruiksvoorwaarden (de « Gebruiksvoorwaarden ») zijn tussen de firma BrandAlley France, typeSociete met een kapitaal van 1 000,00 euros, waarvan het hoofdkantoor zich op volgend adres bevind 25 place de la Madeleine
75008 Paris
FRANCE en geregistreerd is onder het Parijse Handel- en firma registernummer 878 958 883 RCS Paris (« BrandAlley France ») en alle personen die de ruimtes « Community» en « het Lab » van de site www.brandalley.fr (de « Site ») en die zich als (de « Gebruiker ») geregistreerd heeft, overeengekomen.

BrandAlley France en de Gebruiker zijn hierna beschreven als de « Partijen ».

Geen Gebruiker kan toegang verkrijgen tot de Site zonder kennis genomen te hebben en voorafgaand de Gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd, door het hiervoor bedoelde vakje bij het inschrijvingsformulier aangevinkt te hebben wordt aangenomen dat de gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud zijn geaccepteerd.
In het geval dat de Gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet of gedeeltelijk accepteert, dan dient u deze Site niet te bezoeken of te gebruiken.

De Gebruiker verklaart dat deze ouder dan 18 jaar is.

De Site heeft als doel dat Gebruikers hun persoonlijke interesses op het gebied van mode kunnen uitdrukken d.m.v het ontwerpen of bewerken van inhoud en op die manier een gemeenschap te (het« Doel van de Site »).

De Gebruiksvoorwaarden definiëren de rechten en plichten van BrandAlley France, in zijn eigenschap als Provider en van de Gebruikers,  en hun eigenschap als bewerker van inhoud.

BrandAlley France behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, door een mededeling op de Site te plaatsen of door een e-mail of brief aan de Gebruikers te sturen met een redelijke opzegtermijn.   

Alle vragen of eerder alle correspondentie met BrandAlley France die in verhouding staan tot de ruimte «Gemeenschap » en tot de ruimte « het Lab » kan gestuurd worden naar het volgende adres:

E-mail : serviceclient@brandalley.com

Telefoon : 0208 080 698

Briefpost : BrandAlley France, 25 place de la Madeleine
75008 Paris
FRANCE