Algemene Gebruiksvoorwaarden

Art. 3. Persoonlijke gegevens

Bij zijn eigenschap als provider in de zin van de Franse wet n°2004-575 van 21 juni 2004 m.b.t het vertrouwen in de digitale economie, BrandAlley France is verplicht om de gegevens die het inloggen mogelijk maken achter te houden en te bewaren van iedere Gebruiker.

Om zich in te schrijven en dus een account aan te maken op de Site, iedere Gebruiker moet zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres ingeven.

Het niet-respecteren van deze verplichting wordt gestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van €75.000 (artikel 6, VI, 2° van de wet n°2004-575 van 21 juni 2004 m.b.t het vertrouwen in de digitale economie).

Desalniettemin, de Gebruiker kan ook een pseudonyme en een ander e-mailadres opgeven als deze liever zo geïdentificeerd wordt ten aanzien van andere gebruikers en internetgebruikers.
BrandAlley France moet persoonlijke gegevens bewaren zoals de inloggegevens (login, IP adres, datum en tijd van de verbinding en afmelding).

BrandAlley France bewaart deze informatie omtrent de Gebruiker voor 5 jaar vanaf het laatste moment dat de Gebruiker zich aangemeld heeft.

Deze informatie kan alleen maar gecommuniceerd worden aan een justitieel bevoegdheid die er een aanvraag naar doet.

In overeenstemming met de wet n°78-17 van 6 januari 1978 m.b.t informatica, beschrijvingen en vrijheden, behandeling van nominatief verzamelde informatie op de site is onderworpen aan een verklaring namens de Franse Nationale Informatica en Vrijheden Commissie.

De Gebruiker beschikt over een toegangs-, wijziging-, rectificatie- en verwijderingsrecht van de gegevens van desbetreffend persoon. Om dit recht uit te oefenen, de Gebruiker zal een brief moeten sturen aan BrandAlley France (adres hieronder vermeld). In alle gevallen, zal de Gebruiker zijn voornaam, achternaam, postadres en e-mailadres moeten herinneren.
 
De inlichting over deze nominatief verzamelde informatie is dus verplicht.
 
BrandAlley France kan naamgerelateerde informatie (m.u.v. e-mailadressen) communiceren aan commerciële partners. De gebruiker kan dan ook commerciële aanbiedingen van derden ontvangen. De adresgegevens kunnen worden gecommuniceerd aan de partners van BrandAlley France, tenzij de gebruiker dit weigert. De gebruiker beschikt dus over de mogelijkheid om iedere communicatie te weigeren door hier niet mee in te stemmen tijdens het creëren van een account en/of bij de voltooiing van zijn bestelling, of door achteraf een brief te sturen waaruit zijn weigering blijkt.

Het e-mailadres kan slechts aan de eerder genoemde commerciële partners worden gecommuniceerd in geval van toestemming van de gebruiker. 

De website geeft gebruikers de mogelijkheid hun bijdrage te leveren in discussie- en uitwisselingsthema’s die worden voorgesteld en die in relatie met het onderwerp van de site moeten zijn.  

Het is verboden om persoonlijke gegevens die zich op de website bevinden te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle mogelijke wijzen van verspreiding van persoonlijke gegevens (namen, foto's, etc.) moeten worden voorafgegaan door toestemming van degene tot wie deze gegevens behoren.